Welkom

Wij verzorgen trainingen aan werkers uit de zorg en onderwijs in het omgaan met lastig gedrag van hun cliënten en leerlingen. De trainingen zijn geschikt voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers, verpleegkundige en groepsleiders. De belangrijkste kwaliteit van burgermienes is het vertalen van uw hulpvraag in een praktijkgerichte oplossing. De trainers hebben veel ervaring op het gebied van agressie management en het begeleiden van teams in de zorg en het onderwijs.

Jan Mienes

Is trainer bij VOF Burgermienes. Jan is als docent verbonden aan Hoge School Leiden, aan de afdeling Social Work. Jan heeft voordat hij als trainer actief werd, 20 jaar gewerkt als sociotherapeut bij Triversum; kinder- en jeugd psychiatrisch ziekenhuis. Daar heeft hij veel ervaring opgedaan met kinderen en jongeren met lastig gedrag op allerlei gebied. In zijn vrije tijd is hij als trainer-coach en scheidsrechter actief in het jeugdamateur voetbal. De laatste 15 jaar traint hij samen met Ricardo Burger.

Communicatie trainer - Sociotherapeut - Docent Hogeschool Leiden

Ricardo Burger

Is trainer bij VOF Burgermienes. Ricardo is werkzaam in de kinder- en jeugd psychiatrie als sociotherapeut.

Daarvoor was hij sportleraar. In zijn vrije tijd geeft hij judo-lessen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar oud.

Onze stijl

In de optiek van burgermienes is trainen ervarend leren. De trainingen zijn sterk ervaringsgericht en hebben een dynamisch karakter. Deelnemers van de trainingen kunnen vaardigheden 'eigen' maken door veel te oefenen. Dit zal gebeuren via het simuleren van praktijk situaties in rollenspellen waarbij methodieken worden aangereikt. Deelnemers leren hoe ze het beste om kunnen gaan met het gedrag, door het gebruik te maken van verbale vaardigheden en fysieke technieken. Deelnemers ontwikkelen een zelfbewuste houding ten opzichte van lastig gedrag van leerlingen of cliënten.

Communicatie trainer  -  Sociotherapeut  -  Sportinstructeur

Over ons


Vof burgermienes Trainingen en coaching

Voorhelmstraat 65, 2012 ZP Haarlem

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nr.:34310351

© burgermienes

Disclaimer    Algemene voorwaarden

Vof burgermienes Trainingen en coaching

Voorhelmstraat 65, 2012 ZP Haarlem

M : Jan         06 48133987

E : jan@burgermienes.nl

M : Ricardo   06 25077450

E : ricardo@burgermienes.nl


Aanbod

•  Verbale agressie training

•  Fysieke agressie training

•  Team begeleiding

•  Sociale vaardigheid training

•  Herhalingen van trainingen

•  Verdieping
powered by         Independent Project Managementhttp://www.yowyow.nl

Jan Mienes                              Ricardo Burger

M : 06 48133987                     M : 06 25077450

E : jan@burgermienes.nl        E : ricardo@burgermienes.nl

Uitgangspunt

Ons motto is; “Laat het niet uit de hand lopen”! Veel organisaties in zorg en onderwijs land hebben aandacht voor een lastig vraagstuk! Wat kunnen we doen aan lastig of agressief gedrag van sommige van onze leerlingen, cliënten of ouders? Lastig gedrag dat grensoverschrijdend en schadelijk is. Feit is dat er leerlingen en cliënten zijn die lastig gedrag of agressief gedrag laten zien. Werkers en betrokkenen hebben daar last van en moeten er mee om kunnen gaan. Hoe laten we het niet uit de hand lopen of hoe kunnen we erger voorkomen? Op deze en andere vragen rond dit thema, proberen werkers antwoorden te krijgen. De trainingen sluiten hierbij aan.

Verbale agressie training


In de verbale training gaat het om preventief werken. Het gaat om het interpreteren van grensoverschrijdend gedrag in een vroegtijdig stadium. Het gaat om de-escaleren van lastig gedrag. Het adequaat inzetten van gespreksvaardigheid en houdingsaspecten, in de communicatie met de cliënt of leerling, is daarbij van groot belang. De werker hanteert interventies die het gedrag positief beïnvloeden en het niet erger maken dan het al is.

Fysieke agressie training

In de fysieke training gaat het om humanitair ingrijpen bij fysieke grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om het veilig en verantwoord hanteren van inperkings-technieken. Deelnemers leren hoe ze een cliënt of leerling kunnen vasthouden en vervoeren. Er is aandacht voor persoonlijke veiligheid technieken


Team begeleiding 

Met elkaar optimaal samenwerken vereist een aantal vaardigheden. Het gaat om communiceren in teamverband, welke rol heb je in het team, elkaar feedback geven op werkgerelateerde situaties, elkaars kwaliteiten benutten. In deze praktijk gerichte training gaan deelnemers in opdrachten en oefeningen werken aan bovenstaande vaardigheden.


Sociale vaardigheid training

In sociale vaardigheid training worden jongeren getraind. Dit is een basale training vooral bedoeld om kwetsbare jongeren vaardiger te maken in de omgang met anderen.


Herhalen van de trainingen

In de praktijk is gebleken dat deelnemers van de trainingen enthousiast zijn en de nieuwe ervaringen die ze hebben opgedaan uitproberen in het dagelijks werk. Daarbij is het soms lastig om alles wat er geleerd is, alles wat er nieuw was, vast te houden. Daarom adviseren wij de trainingen te herhalen. De ervaring leert dat veel nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden beter beklijven als die herhaald en opgefrist worden.


Verdieping van de  training

In de praktijk is gebleken dat deelnemers die de basis trainingen hebben gevolgd, regelmatig behoefte hebben om zich in een onderwerp te verdiepen. Dit kan betekenen meer verdieping in gespreksvaardigheid; b.v met het voeren van oudergesprekken. Het kan ook betekenen een verdieping op het gebied van vroegsignalering. Het kan ook gaan om team communicatie; middels intervisie gesprekken. Deze verdiepingstrainingen zijn maatwerk.